FSC- Forest Stewardship Council®

Venture Design kan sedan sommaren 2022 stolt titulera sig som ett FSC-certifierat företag.


FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.


Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.


Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna.


Vi kan erbjuda en del FSC-certifierade produkter i trä. Vill ni veta mer, ta då kontakt med er närmsta säljare.

10 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA FSC®

1. VI STYRS AV VÅRA MEDLEMMAR

Över 800 medlemmar utvecklar tillsammans våra regler för ansvarsfullt skogsbruk. Alla beslut fattas med likställt inflytande för miljö, sociala och ekonomiska intressen.

2. VI HAR STARKAST STANDARDER

Vi ställer högre krav än andra certifieringssystem för skogsbruk. Företag och konsumenter kan litapå att FSC - certifierade skogar sköts på ett ansvarsfullt sätt.

3. VI ÄR RESPEKTERADE OCH TROVÄRDIGA

Vi är det certifieringssystem som många globala företag och varumärken föredrar, exempelvis IKEA, H&M och Tetra Pak.

4. VI INNS PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN

Vi finns i fler än 100 länder och märker fler produkter än något annat certifieringssystem för skog.

5. VI HAR EN POSITIV INVERKAN

Vi skyddar hotade arter och värdefulla miljöer. Vi respekterar urfolkens rättigheter och kräver sunda och anständiga villkor för dem som arbetar i skogen.

6. VI STÖDS AV STARKA ORGANISATIONER

Bland våra medlemmar finns några av världens största och mest respekterade miljöorga - nisationer , exempelvis Green - peace och WWF. De väljer FSC framför andra certifierings - system för skogsbruk.

7. VI ÄR TRANSPARENTA

Våra regler utvecklas i öppna processer, vi erbjuder insyn och inflytande. Att våra regler sedan följs kontrolleras av oberoende parter.

8. VÅRA STANDARDER GÄLLER LIKA I VÄRLDEN

Våra regler för skogsbruk i Sverige bygger på FSC:s globala principer och kriterier. FSC - skogsbruk följer alltid de globala reglerna.

9. VI TÄNKER LOKALT

Vi ger människor möjlighet framföra synpunkter på skogsbruket i deras närhet.

10. VI ÄR ERKÄNDA

Svanen , Bra miljöval och LEED är exempel på märken som använder FSC i sina råvarukrav. FSC är det enda certifierings - systemet för skogsbruk som deltar i ISEAL Alliance, en global sammanslutningen för hållbar - hetsstandarder.